Vi vill hjälpa till

BRIS är en ideell organisation vars verksamhet syftar till att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS fungerar som en länk mellan barn, vuxna och samhället. Och eftersom organisationen är helt beroende av bidrag för att kunna fortsätta sin fantastiska verksamhet, vill vi hjälpa till.

Atria, där TZAY ingår, har därför stöttat BRIS genom kampanjer där vi skänker 50 öre per såld kilo produkt till skolor av vårt sortiment som ska användas till BRIS arbete med skolelever.