God mat ska verkligen vara god.

Vi använder bara GMO-fri soja.

Vi har en helhetssyn och långsiktighet i vårt arbete. Därför använder vi GMO-fri soja från Indien och Kina och vi vill helst även använda hållbart odlad soja. Tillgången på den är än så länge begränsad, så under tiden köper vi sojacertifikat genom Round Table on Responsible Soy (RTRS). En organisation som arbetar för ansvarsfull produktion, förädling och handel med soja över hela världen. Bra, eller hur? Läs mer på Round table responsible soy

Vår policy

TZAY ingår i Atria Scandinavia. Här kan du läsa en sammanfattning av vår policy för produktsäkerhet, kvalitet och miljö.

  • Vi har produktsäkerhet som högsta prioritet och uppfyller all lagstiftning som gäller för vår verksamhet och våra produkter, egentillverkade som inköpta.
  • Vi strävar efter att alltid uppfylla eller överträffa förväntan från konsument och kund.
  • Genom hög kompetens och ständig utbildning säkerställer vi att våra medarbetare har bästa möjliga förutsättningar att uppfylla krav och önskemål.
  • Vi samarbetar med leverantörer och kunder på ett strukturerat och långsiktigt sätt.
  • Vi granskar, utvecklar och förbättrar ständigt hela vår verksamhet, processer och sortiment.
  • Vårt miljöarbete kännetecknas av helhetssyn och långsiktighet. Vi strävar efter att minska vår miljöbelastning och förebygga föroreningar genom förbättrat råvaruutnyttjande, minskad energi och vattenförbrukning samt effektiva logistiklösningar.